Borçlar Hukuku Özel Hükümler (LAW 301) Ders Detayları

Ders Adı: Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Kod: LAW 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk Borçlar Kanununun “Özel Hükümler” kısmında yer alan hükümlerin açıklanıp, yorumlanması; ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi, tartışma ve sorgulama yoluyla konular hakkında bilgi verilmesidir.
İçerik: Sözleşme yapma özgürlüğü, özel sözleşme çeşitleri, sözleşmelerin şekil şartları
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5