Hukuka Giriş (LAW 101) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuka Giriş
Kod: LAW 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukukun temel kavramlarını açıklamak için temel hukuk sistemlerinin ve kurumlarının karşılaştırılması, hukukun kaynakları öğretmektir.
İçerik: Hukukun temel konularıdır. Hukukun maddi ve şekli kaynakları, toplumsal düzeni sağlamada hukukun rolü, yürürlükteki kanunlar ile toplumsal kuralların karşılaştırılması, kanunların yorumlanması, haklar ve hakların sınıflandırılması, hukukun temel dalları, hukukun üstünlüğü ilkesi, müeyyideler, hukuk sistemleri, yargı ve muhakeme.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6