Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Kod: LAW 104
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuk kurallarını öğretmenin yanı sıra, bu kuralların gelişimini, bu kuralları oluşturan ekonomik ve toplumsal olguları göstermek, olanaklar elverdiği ölçüde gelecekteki gelişimlerin yönlerini belirlemektir.
İçerik: Roma Özel Hukuku ile Çağdaş Türk Hukuku'nun karşılaştırılması kapsamında; Tarihi Giriş ve Kaynaklar, Genel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Hakların Korunması, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5