Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku (LAW 104) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku
Kod: LAW 104
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuk teorisi ve uygulamasının gelişiminde Roma hukuku ve İslam hukukunu kapsayan ve modern hukuk sistemimizin oluşumu konusunda bir giriş olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu derste öğrenciler tarihsel özellikleri itibariyle, İslam öncesi aşamada hukuk, kavram ve kurumları ile kamu ve özel hukukları konusunda bilgi sahibi olurlar. Temel olarak dersin içeriğini, Osmanlı hukuk sistemi ve onun klasik çağı ve Türk hukuk tarihindeki hukuki reform ve gelişmeler, kavram, kurum ve okulları ile modern hukuk düşüncesinin oluşumunda Avrupa ve onun geçmişini oluşturan Roma hukuku ve onun kurum ve kavramları meydana getirmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5