Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Ders Adı: Anayasa Hukuku (Genel İlkeler)
Kod: LAW 107
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Anayasa hukukunun temel kavram ve ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle öğrencilere anayasa hukukunun temelini oluşturan siyasi iktidar, kuvvetler ayrılığı ve devletin işleyişine ilişkin temel bilgilerin edindirilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Anayasa hukukunun temel ilkeleri, anayasanın işlevi, egemenlik ve siyasi iktidara ilişkin temel teoriler, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler, anayasa hukukunun kaynakları, seçim sistemleri ve siyasi partilerin işlevleri, dünyada ve ülkemizde anayasa hukukunun tarihsel aşamaları hakkında genel bir değerlendirme
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6