Türk Anayasa Hukuku (LAW 108) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Anayasa Hukuku
Kod: LAW 108
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, Türk anayasa hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak ve bilgi edindirmektir. Özellikle Türkiye’de anayasal tarih ve anayasal organlar ve bunların işleyişlerine ilişkin kuralların öğretilmesi bu dersin amacını oluşturur.
İçerik: 1982 Anayasası’nın temel ilkeleri ve devlet, yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiler ve hükümet sistemi, insan hakları, yargı organı, anayasa mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni, Türkiye’de anayasal tarih.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6