Hukukta Metot (LAW 109) Ders Detayları

Ders Adı: Hukukta Metot
Kod: LAW 109
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuki uyuşmazlık/olayları çözebilmek için bir giriş niteliğinde olan bu derste hukuk sisteminde norm ve ilkeler ile normun uygulanması ve yorumlanması konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.
İçerik: Genel anlamda argüman kurma, akıl yürütmeye ilişkin bilgiler, Hukuki uyuşmazlık kavramının anlamı ve ilgili yöntemler, normların yorumlanması ve yargıç tarafından uygulanan yöntemler
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4