Yargı Örgütü (LAW 110) Ders Detayları

Ders Adı: Yargı Örgütü
Kod: LAW 110
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Main objective of the course is to inform students about the rules relating to judicial council and its foundation, operation and tasks of jurisdiction bodies.
İçerik: Dersin temel amacı, yargı örgütüne ilişkin kurallar ve bu kurallara göre oluşturulmuş yargı yerlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri hakkında bilgi vermektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5