İdari Yargı (LAW 308) Ders Detayları

Ders Adı: İdari Yargı
Kod: LAW 308
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin idari yargının temel kurumları ve idarenin yargısal denetimi hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve karşılarına bir idari uyuşmazlık/dava çıktığında mahkemedeki usul kurallarını bilmeleri.
İçerik: İdarenin denetlenmesi ve yargısal denetim, idari yargı teşkilatı, idari davalar, dava açma süresi, görev ve yetki, idari davalarda diğer usul kuralları
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5