Uluslararası Hukuk Genel İlkeler (LAW 211) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk Genel İlkeler
Kod: LAW 211
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, uluslararası hukuku temel kavramlar ve ilkeler çerçevesinde açıklamaktır.
İçerik: Uluslararası hukukun temel karakteri ve diğer hukuk dalları ile farklılıkları (iç hukuk ve AB hukuku), uluslararası hukukun kaynakları (anlaşmalar, teamüller, hukukun genel ilkeleri) ve yasal düzenlemeler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5