Uluslararası Hukuk Sorunları (LAW 218) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk Sorunları
Kod: LAW 218
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, uluslararası hukuk kişilerini ve bu kişiler arasında doğan/doğabilecek uyuşmazlıkları temel kavramlar ve ilkeler çerçevesinde açıklamaktır.
İçerik: Kara, deniz, hava, uzay ve çevre ile ilgili kurallar, tanıma ve ardıllık, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, uluslararası sorumluluk ve yaptırımlar, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, kuvvet kullanımı, silahlı çatışma hukuku.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5