Karşılaştırmalı Hukuk (LAW 219) Ders Detayları

Ders Adı: Karşılaştırmalı Hukuk
Kod: LAW 219
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, farklı ulusal hukuk sistemlerini karşılaştırmaktır. Çünkü her ulusal hukuk sistemi kendi sosyal ve ekonomik faktörlerine bağlıdır. Bu karşılaştırma, farklı hukuk sistemlerinin yapısının anlaşılmasını sağlayacaktır
İçerik: İkinci sınıf dersi olan karşılaştırmalı hukuk dersi, karşılaştırmalı hukuk metodolojisinin ve farklı ulusal hukuk sistemlerinin anlaşılması ve Türk hukukunun yorumlanması üzerinedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3