Çevre Politikası (LAW 220) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Politikası
Kod: LAW 220
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Genel olarak çevre sorunsalının ortaya çıkışından ve çözümünden insanların sorumlu olduğunu göstermek; konuyla ilgili Türkiye’deki düzenlemeler ve tartışmaları öğretmek.
İçerik: Çevre sorunsalının boyutları ve nedenleri ve bunun çözümünde rol alacak tüm taraflar ve bunların sorumlulukları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3