Eşya Hukuku (LAW 302) Ders Detayları

Ders Adı: Eşya Hukuku
Kod: LAW 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı Eşya hukuku, özellikle mülkiyet hakları, zilyetlik, ipotek ve diğer ayni hakları hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Ayni haklar, mülkiyet, zilyetlik, ipotek ve diğer ayni haklar.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5