Eşya Hukuku (LAW 302) Ders Detayları

Ders Adı: Eşya Hukuku
Kod: LAW 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, mülkiyet hakkı, zilyetlik, ve sınırlı ayni haklar hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Ayni haklar, mülkiyet, zilyetlik, sınırlı ayni haklar.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6