Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ders Adı: Ceza Hukuku Özel Hükümler
Kod: LAW 307
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ceza Hukuku Özel Hükümler dersinde, Türk Ceza Kanunu’nun ilk 75 maddesinde düzenlenmiş bulunan genel hükümler ışığında, kanunun devamı maddelerinde yer alan özel suç tiplerinin yargı kararları da esas alınarak incelenmesi ve böylelikle Türk hukuk düzeninde suç sayılan fiillerin neler oldukları ve hangi özelliklere sahip olduklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçların maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsurlarının, nitelikli hallerinin ve özel görünüş biçimlerinin açıklanması ve öğretilmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5