Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ders Adı: Ticari İşletme Hukuku
Kod: LAW 311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ticarî işletme hukuku dersi, özel hukukun bir dalı olan “Ticaret Hukuku”na giriş niteliği taşıyan, konusu itibariyle, günümüzdeki ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz eden ticarî işletmelere ve bunlarla bağlantılı olan kavramlara ilişkin olarak, çoğunlukla Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlerin ayrıntılı şekilde incelendiği bir derstir.
İçerik: Ticaret hukukuna genel bir bakış, ticari işletmenin temel yapısı, ticari iş, taci kavramı ve özellikleri, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defterler ve carî hesap.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5