Şirketler Hukuku (LAW 312) Ders Detayları

Ders Adı: Şirketler Hukuku
Kod: LAW 312
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, Türk hukuku açısından şirketler hukukunu tanıtmak ve kavramsal ve kurumsal açıdan bilgi vermektir. Özellikle adi şirket ve ticaret şirketlerinin kuruluşları ve işleyişlerine ilişkin ilke ve kuralları öğretmek ve uygulamayı örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak, dersin amacını teşkil eder.
İçerik: Genel olarak şirket kavramı ve şirketin özellikleri Adi şirketin temel özellikleri ve diğer ayrıntıları Ticaret şirketlerinin özellikleri ve işleyişi Anonim şirketin ve Limited şirketin ayrıntılı incelenişi Şirketlerin yeniden yapılanma işlemleri Konzern hukuku
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5