Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Ders Adı: Medeni Usul Hukuku
Kod: LAW 315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkışını ve çözüm yollarını incelemek, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul hukuku kurallarını göstermek ve analiz etmektir.
İçerik: Mahkemeler Teşkilatı, Dava ve Kanun Yolları
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6