Uluslararası Tahkim Hukuku (LAW 324) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Tahkim Hukuku
Kod: LAW 324
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Dersin amacı, tahkimi, uluslararası tahkim hukukunu, tahkim anlaşmasını, başvuruyu, sorumluluğu, tahkim süresini ve tahkim heyetinin yetkilerini, tahkim usulünü, hakem kararlarına karşı başvuru yollarının açıklanmasıdır.
İçerik: uluslararası tahkim hukukunu, tahkim anlaşması, başvuru, sorumluluk, tahkim süresi ve tahkim heyetinin yetkileri, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı başvuru yolları
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3