Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Hukuku
Kod: LAW 401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Genel olarak çevre hukukunun temel kavramlarını, uluslararası çevre hukukunun temel kaynaklarını, konuyla ilgili Türkiye’deki düzenlemeler ve tartışmaları öğretmek.
İçerik: Çevre hakkı, anlam ve katılım gibi çevre hukukunun temel ilkelerinin uygulanması, önleme, kirleten öder, koordinasyon, ve önlem; kirletenin hukuki ve cezai sorumluluğu; çevresel etki değerlendirmesi; kirliliğin önlenmesi amacıyla çevreyi korumak için gerekli ve önemli araçlar.ecution
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4