Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ders Adı: Ceza Usul Hukuku
Kod: LAW 403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ceza Usul Hukuku dersinde, ceza muhakemesi bilimi ve amacı, muhakemeye katılan makamlar ve görevleri, muhakeme yapılabilmesinin şartları, yargılama yetkisi, deliller ve koruma tedbirleri ile soruşturma ve kovuşturmadan oluşan muhakemenin yürüyüşü ve kanun yollarının, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında temel özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
İçerik: Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, muhakeme sistemleri, muhakeme şartları, yargılama yetkisi, uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri, uzlaşma, kanun yolları kapsamında itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi başlıkları altında Türk ceza muhakemesinin açıklanması ve öğretilmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5