Uluslararası Özel Hukuk (LAW 412) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Özel Hukuk
Kod: LAW 412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, kanunlar ihtilafı hukuku, milletlararası usul hukuku, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve Anayasal ilkelere ilişkin temel müsesseseler ve boyutları açıklamaktır.
İçerik: kanunlar ihtilafı hukuku milletlerarası usul hukuku
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6