İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları

Ders Adı: İş Hukuku
Kod: LAW 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: - İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi Uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik ve pratik bilgilerin edinilmesi
İçerik: İş hukukunun kurumları, uluslararası iş hukuku, iş mahkemesi, işçi, işveren ve temsilcisi, işyeri, iş sözleşmesi
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6