İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları

Ders Adı: İş Hukuku
Kod: LAW 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması, İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, Uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik ve pratik bilgilerin edinilmesi.
İçerik: İş hukuku kavramı; İş hukukunun tarihçesi; İş hukukunun kaynakları; Uluslararası İş hukuku; İş hukukunda katılım; İş yargılaması; İşçi kavramı; İşveren kavramı; İş hukukunun kapsamı; İş sözleşmeleri; İşçinin hak ve yükümlülükleri; İşverenin hak ve yükümlülükleri; İş hukukunun uygulamadaki sorunları
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5