Sosyal Güvenlik Hukuku (LAW 414) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Güvenlik Hukuku
Kod: LAW 414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: - Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarının tanıtılması 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığından doğan haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerinin incelenmesi. - - 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini anlatmak, genel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik sistemi ve primsiz rejim konusunda bilgi verilmesi.
İçerik: Sosyal güvenlik hukukunun kurumları, iş sağlığı ve güvenliği, maddi manevi zarar, kamu hukuku yaptırımları, sendikalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4