Sosyal Güvenlik Hukuku (LAW 414) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Güvenlik Hukuku
Kod: LAW 414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarının tanıtılması, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığından doğan haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerinin incelenmesi, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların haklarını ve işverenlerin yükümlülüklerini anlatmak, genel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik sistemi ve primsiz rejim konusunda bilgi verilmesi
İçerik: İşverenin sorumlulukları; İşçilerin işyeri güvenliği sorumluluğu; İşçilere iş güvenliği sağlama yükümlülüğü; İşyeri sağlığı ve güvenliği cezaları; İşten çıkarma tazminatı; Emekli aylığı; Manevi tazminat; Kamu hukuku zararları; Iş sözleşmesinin sona ermesi; Haksız işten çıkarma tazminatı; İşyeri güvenliği; Toplu işten çıkarma; İşveren sendikaları; İşçi sendikaları
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4