Miras Hukuku (LAW 417) Ders Detayları

Ders Adı: Miras Hukuku
Kod: LAW 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı Miras Hukukunun temel esasları hakkında genel bilgi verilmesidir. Miras hukukuna ilişkin davaların nasıl çözüleceğinin öğretilmesidir.
İçerik: Ölüme bağlı tasarruflar, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri ve çeşitleri, mirasçılık, mirasın reddi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5