İcra ve İflas Hukuku (LAW 420) Ders Detayları

Ders Adı: İcra ve İflas Hukuku
Kod: LAW 420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Cebri icra hukukunun tanıtılması ve ilamsız icra hukukunun öğretilmesi; Külli icra hukukunun genel esasları, külli icra sisteminin işleyişinin kavratılması, külli icrada takip yollarının, konkordato hukuku ve borç için yeniden yapılandırma hukukunun teorik ve uygulamaya yönelik olarak detaylı bir şeklide incelenip, aktarılması.
İçerik: Genel Olarak cebri icra hukuku ve cebri icra hukukunun amacı, iflas ve konkordato talepleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5