Genel Devlet Teorileri (LAW 423) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Devlet Teorileri
Kod: LAW 423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı pre-modern devletten itibaren modern devletin ortaya çıkış nedenleri, teorik ve pratik yansımaları ve kurumsal yapısını siyasi kurumlar aracılığoyla incelemektir.
İçerik: Antik yunan ve roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceleri incelemek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5