Avrupa Birliği Hukuku (LAW 434) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Hukuku
Kod: LAW 434
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, AB'nin kuruluşu ve temel yönleri ile ulusal alanda AB hukukunun uygulama alanlarını açıklamaktır.
İçerik: Avrupa Birliği kurumları, AB hukukunun ulusal hukuka yansıması
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3