İletişim Hukuku (LAW 222) Ders Detayları

Ders Adı: İletişim Hukuku
Kod: LAW 222
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında, basın özgürlüğü, yayım hakkı, yayımcının, yazı işleri müdürünün ve basın kuruluşu sahibinin sorumlulukları hakkında bilgi vermek
İçerik: Kitle iletişim araçları, kitle iletişim özgürlüğü, yayımcının ve yazı işleri müdürünün ceza ve özel hukuk sorumlulukları.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2