Stratejik Planlama (LAW 317) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik Planlama
Kod: LAW 317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Strateji, planlama, stratejik planlama kavramlarını kavratıp, bu doğrultuda, öğrencilerin geleceği öngörme, sistematik düşünme, katılılmcılık ve strateji ve vizyon geliştirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Planlama; Strateji, stratejik planlama ve süreçleri; yeniden yapılanma gerekçeleri, geleceği öngörerek hedef koyma; stratejik analiz, stratejik planlama ve yönetim uygulamaları ve yararları; kurumlar için SWOT analizi; kurumsal ferformans yönetimi, göstergeleri ve değerlendirilmesi; fark yaratmak, farklı olmak, inovasyon ve yaratıcılık; stratejik planlama uygulamalarında iletişim süreçleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3