Sermaye Piyasası Hukuku (LAW 330) Ders Detayları

Ders Adı: Sermaye Piyasası Hukuku
Kod: LAW 330
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste Sermaye Piyasası Hukuku alanı hakkında açıklayıcı bilgiler verilir. Dersin temel amacı, Sermaye Piyasası Hukukunun ilke ve kapsamı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
İçerik: Sermaye piyasasının temel kavramları, tahviller, banka bonoları, finansman bonoları, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurumları : Aracı Kurumlar, Yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Suçları
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3