Avukatlık ve Noterlik Hukuku (LAW 332) Ders Detayları

Ders Adı: Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Kod: LAW 332
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1-Hukuk fakültesi öğrencisinin, adli yazışma konusunda temel prensipleri bilerek fakülteden mezun olmasını sağlamak. 2- Avukatlık mesleğini tanıtmak 3- Noterlik mesleğini tanıtmak 4- Avukatın ve noterin meslek hayatında karşılaşabileceği hukuki ve cezai ihtilafları Yargıtay kararları ışığında tartışmak
İçerik: Temel adli yazışma kuralları, Pratik olaylar üzerinden dilekçe, ara kararı, müzekkere, ihtarname yazımı. , Dava dilekçesi, davaya cevap, cevaba cevap,düplik dilekçesi yazımı
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3