Finansman Hukuku (LAW 433) Ders Detayları

Ders Adı: Finansman Hukuku
Kod: LAW 433
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, ekonomi ve hukuk arasındaki etkileşimi açıklamaktır. Çünkü en karmaşık işlemler bankacılık sektöründe görülmektedir.
İçerik: Finansman hukuku dersi, finansman hukukunun genel hükümlerini içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4