Sigorta Hukuku (LAW 424) Ders Detayları

Ders Adı: Sigorta Hukuku
Kod: LAW 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri (hayat sigortası, mal sigortacı ve sorumluluk sigortası) olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerin anlatılmasıdır.
İçerik: Genel olarak sigorta, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, sorululuk sigortaları, can sigortaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3