Rekabet Hukuku (LAW 336) Ders Detayları

Ders Adı: Rekabet Hukuku
Kod: LAW 336
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Rekabet Hukuku, ekonomide sağlıklı rekabet ortamının sağlanması için gerekli olan kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır.
İçerik: Bu ders, rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konularını içerir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3