Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasi Partiler
Kod: LAW 428
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Siyasi partilerin demokratik hukuk devleti için anlam ve önemini benimsetmek.
İçerik: Siyasi partilerin tarihsel süreçte gelişimi ile birlikte işlevi incelenir. Siyasi partilerin iç yapısı ve siyasi iktidar ile ilişkisi irdelenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3