Adli Yazışma (LAW 323) Ders Detayları

Ders Adı: Adli Yazışma
Kod: LAW 323
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, mahkeme kararlarının kaleme alınması ve diğer bazı yazışma örnekleri ile usulleri bu ders kapsamında incelenir. Ayrıca icra safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ve sözleşmelerin incelenmesi de bu ders kapsamına dahildir.
İçerik: I) “Adlî Yazışma”ya ilişkin temel kavramlar, II) Çeşitli yargı kollarında yargılamanın taraflarınca kullanılan dilekçe örnekleri, III) İcra aşamasında kullanılan dilekçeler, IV) Yargı makamlarınca kaleme alınan; hüküm yazısı başta olmak üzere temel bazı yazılar, V) İlân.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3