Hukuk ve Edebiyat (LAW 254) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuk ve Edebiyat
Kod: LAW 254
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: The aim of this course is explaining the concept of law, justice, difference between theory and practice and comparing them by analyzing the selected examples from both Turkish and world literature. In this course critical thinking and examining actual events with philosophical and judicial theories.
İçerik: Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek eserlerin incelenmesi yoluyla teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlamak amacıyla adalet kavramı, suçsuzluk karinesi, yargının ve toplumsal düzenin cinsiyeti olup olmadığı meselesi, siyasi iktidar – birey ilişkisi, cezalandırmanın amacı, tabii haklar ve hukuki pozitivizm, sivil itaatsizlik, eşitlik konularının incelenmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2