Yabancılar Hukuku (LAW 327) Ders Detayları

Ders Adı: Yabancılar Hukuku
Kod: LAW 327
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersi başarıyla geçen öğrenci: - Vergilendirme süreci ve vergilendirme yetkisinin kullanımına dair ayrıntılı bilgi sahibi olur ve bu konuda meydana gelen uyuşmazlıkları çözme becerisi kazanır - Türk vergi sisteminde gelirden, harcamalardan ve servetten alınan vergilerin pratikte uygulanması sürecinde aktif olarak yer alabilir.
İçerik: Yabancıların temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel prensipler İle iç hukuk ve uluslararası hukuk kurallarını bilmek
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3