Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Ders Adı: Politika Bilimi
Kod: LAW 221
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders temel olarak siyaset biliminin klasik ve modern yaklaşımları üzerine odaklanmaktadır. Uğraş alanını esas olarak, iktidar, otorite ve meşruluk kavramları üzerine oturtan bu derste, öğrenciler, yeterli metodolojik anlama düzeyine ulaşarak ve modern siyaset teorisine ilişkin çeşitli temel teorik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
İçerik: Siyaset biliminin temel kavramları olan, iktidar, otorite, egemenlik ve devlet gibi kavramların sosyolojik yaklaşımlar ve konular çerçevesinde siyasal rejimler ve anayasal devlet ile siyasal ideolojiler etrafında modern devletin küreselleşme sürecinde kazandığı varlık biçimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3