Anayasa Yargısı (LAW 415) Ders Detayları

Ders Adı: Anayasa Yargısı
Kod: LAW 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Türk Anayasa Yargısı hukukunun kurum ve kuralları ile anayasal ve siyasal sisteme ilişkin bilgi edindirmektir. Öğrencilerin bu ders sonrasında Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin tarihsel gelişimi ve görev ve yetkileri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
İçerik: Karşılaştırmalı anayasa yargısı; anayasa yargısının teorik ve tarihsel temelleri; Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4