Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Parlamento Hukuku
Kod: LAW 256
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders demokratik siyasal temsil ve onun ilke ve kurumlarının kavranmasında parlamenter hükümet sisteminden hareket eder. Bu derste öğrenciler parlamento kurumunun önemini, parlamentonun işlevlerini ve işleyişini ve parlamenter demokrasinin önemini kavrar ve anlar. Yasama Organının oluşumu düşüncesi ve TBMM'nin işleyişi ve yasa yapma sürecinde aşamalar karşılaştırmalı olarak incelemektir
İçerik: Demokratik siyasi temsil, parlamenter müzakere, yasa yapımı, hükümetin kurulması, hükümetin denetlenmesi, milletvekili seçilme yeterliliği, milletvekilliği sıfatının kazanılması, milletvekilliğinin düşmesi, yasama bağışıklığı ve TBMM'nin çalışma düzeni incelenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 2