İdare Hukuku - I (LAW 233) Ders Detayları

Ders Adı: İdare Hukuku - I
Kod: LAW 233
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, idare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramlarının aktarılması ve idarenin işleyişinde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile uygulamanın nasıl yürüdüğü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: İdare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramları.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5