İdare Hukuku - I (LAW 233) Ders Detayları

Ders Adı: İdare Hukuku - I
Kod: LAW 233
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, idare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramlarının aktarılması ve idarenin işleyişinde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile uygulamanın nasıl yürüdüğü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Ders, kapsam olarak kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5