Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II (LAW 232) Ders Detayları

Ders Adı: Borçlar Hukuku Genel Hükümler - II
Kod: LAW 232
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı Borçlar hukuku ile ilgili teorik bilgiler vermektir. Borç ilişkisi kavramını, borçların kaynaklarını, borçların ifa edilmesini ve ifa edilmemesi durumunda bunun sonuçlarını öğretmektir. Borçlar hukukuna ilişkin problemleri çözebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Borçlar hukukuna giriş, borçlar hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5