İdare Hukuku - II (Law 234) Ders Detayları

Ders Adı: İdare Hukuku - II
Kod: Law 234
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, idarenin işlevlerini nasıl yerine getirdiği ve idarenin bu sırada yurttaşların haklarına verebilecekleri zararlar bakımından idarenin nasıl sorumlu tutulabileceği konusunda öğrencinin bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: İdare hukukunun temel ilkelerinden olan kamu hizmeti ve kolluk hizmetleri ile idarenin hareket araçları olan kamu görevlileri, kamu malları kavramları ile idarein son yıllardaki dönüşümü ve gelişmelerin aktarılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5