İdare Hukuku - II (LAW 234) Ders Detayları

Ders Adı: İdare Hukuku - II
Kod: LAW 234
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, idare hukukunun temel ilke, kurum ve kavramlarının aktarılması ve idarenin işleyişinde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile uygulamanın nasıl yürüdüğü hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerin partik çalışmalar aracılığıyla idari uyuşmazlıkları çözme ve idare hukukuna özgü muhakeme yeteneklerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Dersin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle idare ve idare hukukunun anlamı ile hukuk devleti ilkesinin alt ilkeleriyle birlikte idare hukukunun temel ilkelerinin öğretilmesi hedeflenir. Temel ilkelerden sonra idarenin organik anlamda nasıl oluştuğunu ve teşkilatlanma anlamında ne gibi anayasal ilkelere tabi olduğu, ardından da idarenin temel hareket araçları olan idari işlem ve eylemlere ilişkin bilgi verilecektir. Bu bakımdan, dersin süre olarak önemli bir kısmında idari işlemlerin nasıl kurulduğu ve ortadan kaldırıldığı, nasıl yürülüğe girdiği, uygulandığı ve hukuka aykırılığının nasıl değerlendirilmesi gerektiği pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılacaktır. Bu kapsamda idarenin işlevlerini nasıl yerine getirdiği örneğin ihale ve kamulaştırma örnekleri üzerinden de işlenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4