Ceza Hukuku Genel Hükümler- II (LAW 236) Ders Detayları

Ders Adı: Ceza Hukuku Genel Hükümler- II
Kod: LAW 236
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinde, ceza hukukunun tarihi gelişimi içerisinde gözlemlenen süreçlerden yola çıkılarak varılan modern hukuk düzeni kapsamında, suçlu ve ceza kavramlarının Türk Ceza Hukukuna ilişkin mevzuat ve yargı kararları esas alınarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
İçerik: Ceza kanunlarının uygulanma alanı içerisinde suçun ortaya çıkış şekillerinin, hukuki sonuçlarının toplum, suçlu ve hukuk düzeni bakımından temel meselelerinin açıklanması ve öğretilmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5