Spor Hukuku (LAW 223) Ders Detayları

Ders Adı: Spor Hukuku
Kod: LAW 223
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilerin; spor alanındaki çalışma hukuku, vergi hukuku, spor kamu hukuku ayrıca uluslar arası organizasyonların etkisi ve fonksiyonu, sponsorluk, doping, spor alanındaki yasal ve cezai sorumluluklar, spor hukuk muhakemesi, iç hukuk ve milletler arası hukuk çerçevesinde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçerik: Sporun ve spor müsabakalarının toplum açısından önemi, yaşamın her noktasında hissedilmektedir. Sporun profesyonel yanının ağırlığının gün geçtikçe artması, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde doğurduğu etkiler, spor sahalarının dışına da taşan şiddet ve holiganizm, bu alandaki hukuki düzenlemelerin öneminin artması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca, spor ekonomisinin gün geçtikçe büyümesi ve spor hukukunun kendine has kuralları, spor kaynaklı ilişkilerin hukuki yapısının kurulmasında uzmanlığın önemini artırmaktadır. Ders ile öncelikle, katılımcıların, sporun ekonomik, sosyolojik boyutları hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Daha sonra, spor işletmelerinin kendilerine has özellikleriyle iletişimin spor açısından önemine değinilecektir. Son olarak, spora özel hukuki düzenlemeler, sporun hukuku, spor kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü gibi spora has hukuki sorunlar anlatılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3