Genel Muhasebe (LAW 321) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Muhasebe
Kod: LAW 321
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, hukuk alanında faaliyet gösterecek kişilere, muhasebe sisteminin genel özelliklerini ve uygulamaları hakkında bilgiler sunmaktır.
İçerik: Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri, Çift Taraflı Kayıt Sistemi, Ana Hesap/Yardımcı Hesap İlişkisi, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Tanıtımı, Hesapların İşleyişi, Temel Mali Tablolar, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3