Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Ders Adı: Hukuk ve Etik
Kod: LAW 334
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamlarının öğrenilmesiyle birlikte Etik ve Hukuk arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları kavrayabilme yeteneğine sahip olunması ve Hukuki kavramlar ile etik kavramlarının bağlantısının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Hukuk ve Etik dersinde hukuk mesleğinin etik kuralları hakkında bilgi verilir. Bu derste iki ana hedef vardır. İlk olarak ahlak, ödev, görev gibi etik çalışma alanının temel kavramlarını ayırıcı ozellikleri ile tanımlamak amaçlanmıştır. Bunun için etik çalışma alanında tarihsel ve toplumsal bakış açısı ile ahlaktan etiğe evrilen süreç tanımlanmaya ve bunu yaparken evrensel etik perspektifi korunmaya çalışılmıştır. İkinci olarak etik ve hukuk disiplinlerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri yakın geçmiş süreci, literatürden örnek gelişmeler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, bu karşılıklı etkileşimin ürunü olarak yakın dönemde doğan ve gelişmekte olan etik ile hukuk ilişkisinin tarihine ve geleceğe ilişkin öneriler vurgulanmıştır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4