Temel İngilizce1 L (ENG-T 101-L) Ders Detayları

Ders Adı: Temel İngilizce1 L
Kod: ENG-T 101-L
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin genel amacı, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A1 seviyesinde iletişim kurmasına yardımcı olacak temel dil becerilerini kazandırmaktır.Ayrıca, sosyal ortamlarda İngilizce iletişim kurabilmelerini sağlayacak yapı ve becerilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders bununla beraber dilbilgisi kuralları, kelime, telaffuz yanında dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri üzerine kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. ENG-T 101 L dersi, içeriğindeki uluslararası nitelikteki güncel konularla öğrencileri yabancı dil öğrenmeye motive etmeyi de amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler arasında duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri ve günlük rutinler gibi çeşitli konular yer alır. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgular da dersin içeriğine dahildir.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4