Çocuk Hukuku (LAW 261) Ders Detayları

Ders Adı: Çocuk Hukuku
Kod: LAW 261
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Lisans öğrencilerinin Uluslararası ve Ulusal hukuk alanında çocuğun yeri ve çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.
İçerik: Çocuk hukuku, çocuk hukukunun tarihsel gelişimi, çocuk hakları ve önemi, çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuk, soy bağı ve velayet, evlat edinme
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3